Loopbaanbegeleiding

Er kunnen vele redenen zijn om te kiezen voor loopbaanbegeleiding. Zo kun je het gevoel hebben dat je huidige baan te weinig perspectief biedt, je binnen de functie onvoldoende tot je recht komt of te weinig voldoening uit je werkzaamheden haalt. Om beter te functioneren binnen je werk of concreet na te denken over een nieuwe stap in je carrière, kan loopbaanbegeleiding uitkomst bieden. In dit artikel wordt nader ingegaan op wat loopbaanbegeleiding precies inhoudt en welke voordelen deze vorm van begeleiding biedt.

Wat is loopbaanbegeleiding?

In geval van loopbaanbegeleiding zal een loopbaancoach de kandidaat op velerlei manieren ondersteunen bij allerhande werksituaties en loopbaanvraagstukken. Deze vorm van begeleiding is niet enkel bedoeld voor werkzoekenden, maar ook voor mensen die het gevoel hebben vast te lopen in hun huidige functie. Via een vooraf uitgestippeld traject zullen loopbaancoach en kandidaat een persoonlijk doel formuleren. Dit kan variëren van het beter functioneren binnen de huidige functie tot het zoeken naar een nieuwe baan. Loopbaanbegeleiding probeert op de juiste wijze richting te geven aan iemands carrière.

Traject loopbaanbegeleiding

Tijdens het traject van loopbaanbegeleiding gaan begeleider en kandidaat actief aan de slag om uiteindelijk de juiste keuzes te maken met betrekking tot de loopbaan van de kandidaat. Daarbij is het belangrijkste aspect het onderzoek naar wat de kandidaat inspireert, welke ambities hij of zij heeft en over welke talenten hij of zij beschikt. Tevens wordt aandacht besteed aan persoonlijke waarden in werk- en privé-omgeving en het in kaart brengen van competenties. Hoewel ieder traject maatwerk is kan loopbaanbegeleiding opgedeeld worden in een aantal fasen.

1. Start traject

Als de aanvraag voor loopbaanbegeleiding gedaan is, wordt in eerste instantie een kennismakingsgesprek gevoerd. De loopbaanbegeleider en kandidaat voeren een oriënterend gesprek waarbij het loopbaanvraagstuk aan de orde komt. In de vervolggesprekken wordt een concrete invulling gegeven aan het traject op basis van de wensen van de werknemer.

2. Zelfanalyse

Tijdens deze fase zal de kandidaat zichzelf analyseren op basis van essentiële vragen als ‘wie ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘waar liggen mijn kwaliteiten’. Er kunnen tests worden gemaakt (persoonlijkheidstest, beroepskeuzetest) om eigen persoonlijkheid en wensen helder in beeld te krijgen. Ook wordt er teruggeblikt op de loopbaan en worden gemaakte keuzes in het verleden besproken en geduid.

3. Het actieplan: zoeken naar nieuwe rol of functie

Samen met de loopbaanbegeleider zal de kandidaat tot een concreet plan van aanpak dienen te komen om richting te geven aan de loopbaanwens. Indien het gaat om het vinden van een nieuwe, passende functie zal de coach ondersteuning kunnen bieden bij sollicitaties en het opstellen van een CV. Ook hulp bij netwerken of oriëntatie op de arbeidsmarkt kunnen hier onderdeel van zijn. Deze fase is bedoeld om actief bezig te gaan om het beoogde doel te bereiken.

4. De afsluitende fase

In de laatste fase zal de loopbaanbegeleider een eindrapportage opstellen. Indien de werkgever de opdrachtgever van de loopbaanbegeleiding was kan met toestemming van de kandidaat het eindresultaat gezamenlijk worden besproken.

Voordelen van loopbaanbegeleiding

Wanneer werknemers zich bewust zijn van hun ambities, competenties en persoonlijke wensen, is een organisatie hierbij sterk gebaat. Werknemerstevredenheid leidt immers tot onder andere een hogere arbeidsproductiviteit. Ook blijkt het ziekteverzuim onder werknemers te verminderen wanneer organisaties loopbaanbegeleiding in hun personeelsbeleid implementeren. Daarnaast biedt loopbaanbegeleiding nog vele andere voordelen zoals de juiste en passende (bij)scholing van werknemers waardoor nutteloze investeringen worden voorkomen.