Specialistische kennis van Bodee advocaten helpt u met arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een rechtsgebied dat haar eigen specialistische kennis vereist. De advocaten van Bodee Advocaten zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en stellen zich voortdurend op de hoogte van de aan verandering onderhevige regels en wetten op het gebied van het arbeidsrecht.

Krijgt u te maken met ontslagzaken, als werknemer of als werkgever, dan kunnen wij u adviseren en bijstaan bij onderhandelingen of een gerechtelijke procedure. Daarnaast adviseren en bemiddelen wij in verschillende zaken die betrekking hebben op het ondernemingsrecht en het contractenrecht.

Neem voor informatie, advies of het maken van een afspraak contact op met Bodee Advocaten in Zoetermeer.

Ontslag werknemer

advocaat zoetermeerIndien u als werkgever een werknemer wilt ontslaan, dient u zich te houden aan de bepalingen van het arbeidsrecht. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ontslag. Zo gelden voor ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer strenge voorwaarden en regels. Dreigt u te worden ontslagen tijdens arbeidsongeschiktheid, neem dan contact op met Bode Advocaten voor advies en juridische bijstand.

Werkgevers moeten ontslag voor een werknemer aanvragen bij het UWV. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als u een werknemer wilt ontslaan om redenen van een verstoorde arbeidsrelatie, dient het ontslag via de Kantonrechter te worden aangevraagd.

Tenslotte is het ook mogelijk dat werknemer en werkgever het eens zijn over het ontslag. In dat geval kan een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst worden opgesteld. Een dergelijk document moet aan bepaalde vereisten voldoen om het recht op een uitkering voor de werknemer te behouden.

Meer over Bodee Advocaten

Bij Bodee Advocaten zijn twee advocaten werkzaam die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht. Of u nu advies nodig heeft of bemiddeling wenst tussen twee partijen, wij staan voor u klaar. Uiteraard staan wij u ook graag bij in een gerechtelijke procedure.

Bodee Advocaten is uw partner als het gaat om het opstellen van nieuwe contracten of het beoordelen van reeds bestaande contracten. Ook bij bemiddeling in zaken die de vennootschap betreffen zijn wij u graag van dienst.