Loopbaanbegeleiding

Er kunnen vele redenen zijn om te kiezen voor loopbaanbegeleiding. Zo kun je het gevoel hebben dat je huidige baan te weinig perspectief biedt, je binnen de functie onvoldoende tot je recht komt of te weinig voldoening uit je werkzaamheden haalt. Om beter te functioneren binnen je werk of concreet na te denken over een nieuwe stap in je carrière, kan loopbaanbegeleiding uitkomst bieden. In dit artikel wordt nader ingegaan op wat loopbaanbegeleiding precies inhoudt en welke voordelen deze vorm van begeleiding biedt.

Wat is loopbaanbegeleiding?

In geval van loopbaanbegeleiding zal een loopbaancoach de kandidaat op velerlei manieren ondersteunen bij allerhande werksituaties en loopbaanvraagstukken. Deze vorm van begeleiding is niet enkel bedoeld voor werkzoekenden, maar ook voor mensen die het gevoel hebben vast te lopen in hun huidige functie. Via een vooraf uitgestippeld traject zullen loopbaancoach en kandidaat een persoonlijk doel formuleren. Dit kan variëren van het beter functioneren binnen de huidige functie tot het zoeken naar een nieuwe baan. Loopbaanbegeleiding probeert op de juiste wijze richting te geven aan iemands carrière.

Traject loopbaanbegeleiding

Tijdens het traject van loopbaanbegeleiding gaan begeleider en kandidaat actief aan de slag om uiteindelijk de juiste keuzes te maken met betrekking tot de loopbaan van de kandidaat. Daarbij is het belangrijkste aspect het onderzoek naar wat de kandidaat inspireert, welke ambities hij of zij heeft en over welke talenten hij of zij beschikt. Tevens wordt aandacht besteed aan persoonlijke waarden in werk- en privé-omgeving en het in kaart brengen van competenties. Hoewel ieder traject maatwerk is kan loopbaanbegeleiding opgedeeld worden in een aantal fasen.

1. Start traject

Als de aanvraag voor loopbaanbegeleiding gedaan is, wordt in eerste instantie een kennismakingsgesprek gevoerd. De loopbaanbegeleider en kandidaat voeren een oriënterend gesprek waarbij het loopbaanvraagstuk aan de orde komt. In de vervolggesprekken wordt een concrete invulling gegeven aan het traject op basis van de wensen van de werknemer.

2. Zelfanalyse

Tijdens deze fase zal de kandidaat zichzelf analyseren op basis van essentiële vragen als ‘wie ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘waar liggen mijn kwaliteiten’. Er kunnen tests worden gemaakt (persoonlijkheidstest, beroepskeuzetest) om eigen persoonlijkheid en wensen helder in beeld te krijgen. Ook wordt er teruggeblikt op de loopbaan en worden gemaakte keuzes in het verleden besproken en geduid.

3. Het actieplan: zoeken naar nieuwe rol of functie

Samen met de loopbaanbegeleider zal de kandidaat tot een concreet plan van aanpak dienen te komen om richting te geven aan de loopbaanwens. Indien het gaat om het vinden van een nieuwe, passende functie zal de coach ondersteuning kunnen bieden bij sollicitaties en het opstellen van een CV. Ook hulp bij netwerken of oriëntatie op de arbeidsmarkt kunnen hier onderdeel van zijn. Deze fase is bedoeld om actief bezig te gaan om het beoogde doel te bereiken.

4. De afsluitende fase

In de laatste fase zal de loopbaanbegeleider een eindrapportage opstellen. Indien de werkgever de opdrachtgever van de loopbaanbegeleiding was kan met toestemming van de kandidaat het eindresultaat gezamenlijk worden besproken.

Voordelen van loopbaanbegeleiding

Wanneer werknemers zich bewust zijn van hun ambities, competenties en persoonlijke wensen, is een organisatie hierbij sterk gebaat. Werknemerstevredenheid leidt immers tot onder andere een hogere arbeidsproductiviteit. Ook blijkt het ziekteverzuim onder werknemers te verminderen wanneer organisaties loopbaanbegeleiding in hun personeelsbeleid implementeren. Daarnaast biedt loopbaanbegeleiding nog vele andere voordelen zoals de juiste en passende (bij)scholing van werknemers waardoor nutteloze investeringen worden voorkomen.

Eiland afzuigkap 120 cm

Een jaar of vijftien geleden waren de keukens nog allemaal piepklein. Tegenwoordig omdat de huizen groter gebouwd orden, spreekt het voor zich dat de keukens ook groter worden. Dankzij de uitvinding van een kookeiland is het vaak zo dat de keuken zo groot is dat een normale afzuigkap de totale lengte niet meer fatsoenlijk kan afzuigen. Bij een groter kookeiland heb je dus een sterkere afzuigkap 120 cm nodig.

Voordelen van een sterke afzuigkap

Het grootste voordeel dat je snel hebt is dat de lucht en het vet na het koken direct worden opgezogen en direct orden verwijderd. Dit komt de lucht in de keuken ten goede en ook de gezondheid van jullie in het huis. Een afzuigkap die slecht afzuigt, laat de vuile lucht in de keuken en dat is de reden waarom de ramen aangetast orden na het koken. Om goed te kunnen ademen, heb je een degelijke afzuigkap nodig vooral in de grotere keukens. Je kunt de afzuigkap zodanig instellen dat je hem krachtig kunt laten werken of minder krachtig. Alleen op de afzuigkappen die speciaal zijn gemaakt voor grotere keukens heb je een functie extra die je kan helpen om vieze geuren direct uit de keuken te halen.

Hercirculeren

Een andere mogelijk zou kunnen zijn dat is de vieze lucht te laten opzuigen door de dampkap en iets daarna de schone lucht terug de keuken in te laten blazen. Door middel van koolstof in de afzuigkap kan dit snel gerealiseerd orden. De filters hoef je slechts 1 keer per maand in de vaatwasmachine te stoppen en de buitenkant kan je 1 maal per week schoonmaken.

Hoogwaardig zinkwerk

Zink wordt in de huidige tijd veel gebruikt voor buitenhuis sanitair. Hierbij kunt uw denken aan de dakgoten en dakbeschotplaten. Bij platten daken wordt het zink vaak gebruikt voor de daktrimmen en de hoekprofielen. Waarom wordt er vaak zink gebruikt voor buitenhuis sanitair? Zink heeft de eigenschap dat het een vrij lichte metaalsoort is en daarbij heel goed bestand is tegen de elementen. Deze eigenschap maakt zink tot een van de meest gebruikte metaalsoort voor dakgoten. Mede door het lichte gewicht is het mogelijk om langere goten uit een stuk metaal te smelten. Dit is weer resultaat gericht voor lekkage en het maakt een mooiere afwerking.

Vraag uw loodgieter om advies voor de afmetingen en de afwerking voor uw zinken dakgoten. Zinkwerk wordt vrijwel altijd op maat gemaakt en wordt op specifieke bestelling gemaakt. Let u wel op dat uw een vakman voor uw maatwerk kiest. Enkele richtlijnen hiervoor kunt uw vinden op de site van het KOMO keurmerk.

Het zink moet aan hoge eisen voldoen, en de verwerking ervan wordt enkel door vakpersoneel gedaan. Naast het gewicht en de variabele bewerkingen van zink heeft het als belangrijke eigenschap dat het een goede geleider is. Zo is zink een materiaal wat heel flexibel is in gebruik en als een mooie afwerking gebruikt kan worden.